SEO OPTIMALIZACErady, tipy, triky, nástroje, zajímavosti

Co jsou to Hubpages a k čemu slouží

Publikováno 07.01.2011 v 09:54 v kategorii budování odkazů, přečteno: 649x

Hubpages umožňují publikovat články na různá témata. Každý 'Hub' vlastně představuje informativní tematický článek, který se nachází na jedné stránce. Mělo by se jednat o článek delší než v blogu a měl by se daným tématem zabývat trochu do hloubky.
Účelem Hubpages je poskytovat informace o tématech, která člověka zajímají a ke kterým má co říci. Stejně jako u blogování je lépe psát opravdu o věcech, kterým člověk rozumí a které ho baví, protože tak je jenom psaní o daném tématu zábavou a cokoliv dalšího je jen vedlejší produkt. Na rozdíl od blogů se na dané téma nepřidávají průběžně další příspěvky, daná stránka se jen případně doplňuje a aktualizuje nebo se vytvoří více stránek, které se propojí. Na stránkách lze využívat fotky, videa, Google Maps, odkazy, dotazníky, quizy atd.

Hubpages lze využít k vydělávání peněz z reklam pomocí 'affiliate accounts' (Google AdSense, Amazon Affiliates, eBay). 60 % času se zobrazují reklamy uživatele a peníze za ně jdou jemu a 40 % času reklamy od Hubpages. Výdělky nejsou nijak oslňující a je nutné napsat poměrně velké množství článků. Můžeme si přečíst o těch úspěšných zde.

Je jasné, že cílem Hubpages je především vytvářet zisk pro sebe a udržet pisatele článků na svém serveru. Uživatelé, kteří se snaží zvýšit svojí návštěvnost, získávají odkazy pro svoje stránky a propagují je například na sociálních sítích. Tomu je uzpůsobeno i přidávání rel=nofollow do odkazů, pokud uživatel nedosáhne určitého skóre (odvíjí se od popularity). Teprve pokud má odpovídající skóŕe, je nofollow odstraněno.  V případě, že mu skóre zase klesne, je nofollow do odkazů opět přidáno. Tím je uživatel nucen snažit se být na serveru aktivní a dál publikovat kvalitní obsah. Také klesá možnost využít server jako zdroj odkazů a spíše to svádí k tomu sám na něj odkazy vytvářet pro zvýšení zisku. Na druhou stranu tak z Hubpages nevzniká link farma a je to asi i pokus o udržení určité kvality, což je pozitivní.

Klíčem k úspěchu je především kvalitní obsah a optimální témata s využitím klíčových slov používaných často při vyhledávání a jejich zahrnutí do nadpisu a textu. Nebude ale asi ideální zaměřit se na vyhledávané jednoslovné fráze. Zacílení na několikaslovné výrazy bude asi mnohem efektivnější, protože konkurence není tak vysoká a uživatelé mají asi jasnější představu, co chtějí nalézt.

Na server existují i negativní ohlasy jako například tento článek.

Podobně laděných serverů je více jako například Squidoo.

Celkově lze tedy uzavřít, že pro budování odkazů nejsou HubPages příliš vhodné s vyjímkou případu, kdy se podaří udržet přijatelné skóre, aby v odkazech nebylo nofollow. Jako zdroj příjmů to také není řešení ideální vzhledem k úsilí, které je třeba vyvinout. Platí ale, že pokud někoho psaní baví a má například blogy, stránky atd., je možné používat i HubPages a některé články publikovat i tam v upravené podobě!!! Je třeba se vyhnout plagiátorství nebo kopírování obsahu i vlastních článků!!! Na těchto stránkách je pak možné propagovat svoje jiné weby a blogy a při vysoké kvalitě příspěvků mohou posloužit i odkazy. Stejně tak pokud má uživatel více blogů, stránek a publikuje více článků, může být pro něj i celkový příjem z těchto zdrojů zajímavý.

Zajímavé odkazy:
Making Money with Hubpages (Or Not)

Komentáře

Celkem 17 komentářů

 • monika 08.01.2011 v 23:45 tak tim asi nezbohatnu, je treba se poohldednout po necem jinem.


 • rpr2lAbL2d 13.10.2013 v 04:51 It's good to see someone thkniing it through.


 • tswCHnKSGt 18.10.2013 v 21:10 “Me fui de vacaciones a noreste de España el pasado verano para divertirse con mi familia. Mientras estuve allí me tomaba el sol y nadar en la piscina. Pensé que era fantástico mientras estábamos allí me había divertido tanto que perdí la cuenta de tiempo. mientras yo estaba allí, fuimos a algunas tiendas, learn’t mi hermanita cómo montar a caballo y mi otra hermana se fue a clases de baile. tomé fotos de ellos a recuperar y el tesoro de nuestras primeras vacaciones. visité muchos lugares de interés como monumento tiendas y tiendas de ropa. Mientras estábamos lejos he enviado un montón de mensajes de texto a mis amigos contándoles lo que era cada día por ahí. Se preguntó cómo era y cada vez que me preguntaron respondió diciendo que fue maravilloso. El buen tiempo por allá, a veces, cualquier otro momento que estaba caliente y también conocí a muchas personas. Mientras estábamos lejos, nos quedamos en un hotel de cinco estrellas que había camareros que se Inglés. Se encuentra junto a una playa frente a la costa, es muy acogedor y servicial con el equipaje. El mobiliario era muy cómoda y, aparentemente, el hotel era nuevo, por eso es un hotel de cinco estrellas. No es caro en todos los ni fue barato, el hotel tenía un encantador bar, restaurante, cafetería y una piscina climatizada cubierta. Lo mejor de la fiesta fue que llegué a tomar el sol e ir de compras en el centro de la ciudad. Pasé 2 semanas en España y llegamos en avión , el vuelo duró cuatro horas. Afortunadamente cuando llegamos al hotel es muy moderno, y los camareros vestían uniforme. Algunos clientes se Inglés, y los camareros también Inglés. Mientras estuve allí me encontré con un montón de gente joven, que estaban muy bien y he mejorado mi español mientras yo estaba allí. El sol de las 2 semanas, usted podría hacer todo tipo allí. Mis padres reservado una habitación doble con una cama doble y una habitación individual con una cama individual para mí. Mis dos hermanas poco tenía una de las habitaciones en el dormitorio de matrimonio y que compartían una cama de matrimonio y mis padres tenían la otra habitación. Estuvimos durante trece noches y catorce días, la habitación del hotel había un baño y un balcón para que Estoy muy satisfecho de ello. El costo total incluyendo el servicio de habitaciones, la comida, el desayuno y el té era de tres mil euros para el conjunto de dos semanas. Tenemos acceso a internet, y la recepción cierra a las 10pm y se abrió a las 6 am. No se admiten animales en los clientes del hotel Funda tenido alergias a los mismos. Espero volver el año próximo como en el momento que ya estoy aburrido (y perder mi piel oscura loovely).


 • qu2hKxoC 20.10.2013 v 21:16 Translated into Spanish please?!?i need this translated into spanish please…“i went on holiday to northeast spain last summer to have fun with my family. While i was there i sunbathed and swam in the swimming pool. i thought it was fantastic while we were over there i had so much fun that i lost track of time. While i was there, we went to some shops, my little sister learn’t how to go horse riding and my other sister went to dance classes. I took photos of them to take back and treasure of our first holiday. I visited many places of interests like monument shops and clothes shops. While we were away i sent lots of text messages to my friends telling them about what it was like each day over there. They asked how it was and each time they asked i replied saying it was wonderful. The weather was good over there at times, any other time it was hot and i also met many people. While we were away, we stayed in a five star hotel that had waiters that were English. It was located next to a beach just off the coast, it was very welcoming and helpful with the luggage. The furniture was very comfortable and apparently the hotel was new, that was why it was a five star hotel. It wasn’t expensive at all nor was it cheap, the hotel had a lovely bar, restaurant, café and an indoor heated pool. The best thing about the holiday was that i got to sunbathe and go shopping in the centre of the city. I spent 2 weeks in Spain and we got there by plane, the flight lasted four hours. Luckily when we got to the hotel it was very modern, and the waiters wore uniform. Some clients were English, and the waiters were also English. While i was there i met a lot of young people, they were very nice and i improved on my spanish while i was there to. It was sunny for the 2 weeks, you could do all sorts over there. My parents reserved a double room with a double bed, and a single room with a single bed for me. My two little sisters had one of the rooms in the double bedroom and they shared a double bed and my parents had the other room. We stayed for thirteen nights and fourteen days, the hotel room had a bath and a balcony, so i was very pleased about that. The total cost including room service, lunch, breakfast and tea was three thousand euros for the whole two weeks. We got internet access, and the reception closed at 10pm and opened at 6am. There is no animals allowed in the hotel incase customers had allergies to them. I am hoping to go back next year as at the moment i am already bored (and losing my loovely brown tan).


 • 8OtaESSWkmb 24.10.2013 v 02:29 How neat! Is it really this simple? You make it look easy.


 • kSNjWodDC7Fe 28.10.2013 v 09:17 Zdravím, přiznám se, že já na tu „zahradu“ taky občas zajdu, spíše však pro to zjistit, co lze poptávat a hlavně jakým stylem. Pro mne je to fórum pro lidi, kteří nechtějí vkládat příliš energie do „vzdělávání“, což zrovna já nevyznávám …Zkušenosti s ním mám takové, že i když tam vložíte „odkaz“ dovoleným způsobem přes „zřetězení“ (takže je neviditelný před odklepnutím), stejně tam dlouho nevydrží (třeba nachtějí "odbornější" konkurenci). Když to zopakujete dvakrát, třikrát, dostanete se pod „dohled“ a příspěvek vám jde napřed „ke schválení“ a je na adminovi, zda jej otiskne tak jak byl zaslán, či zda jej upraví, nebo jej „stopne“ úplně. Ten Rafaelův Rcp. na Rum Tuzemám po ČEZku, mne dostal; tak jsem jej musel „nahlásit“, za což se omlouvám …Ale jinak, na DESLIK nedám dopustit, díky za něj …Takže zdravím DESLIKa, Rafaela a ostatní čtenáře tohoto blogu.Ljz.


 • StLpivsDzY 29.11.2013 v 20:11 You've hit the ball out the park! Incredible!


 • 3vrH23IYCXO 03.12.2013 v 13:05 Damn, I wish I could think of something smart like that!


 • LwYXqVcr7HXW 05.12.2013 v 08:44 Insights like this liven things up around here.


 • 017Fgw2Y 06.12.2013 v 21:52 Kudos! What a neat way of thinking about it.


 • tBATcMyJf 07.12.2013 v 05:08 I love these articles. How many words can a wordsmith smith?


 • QqVkN0495h99 10.12.2013 v 01:20 Now I feel stupid. That's cleared it up for me


 • IgPwAsh3o 10.12.2013 v 20:58 Great article but it didn't have everything-I didn't find the kitchen sink!


 • Hfye1d4fQxIZ 13.12.2013 v 08:49 That's an apt answer to an interesting question


 • JwsHXmsbQV 21.12.2013 v 07:31 It's a pleasure to find such rationality in an answer. Welcome to the debate.


 • p0CgdThY 23.12.2013 v 06:06 This website makes things hella easy.


 • KgNm5OsCr 31.12.2013 v 04:56 It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.


 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?