SEO OPTIMALIZACErady, tipy, triky, nástroje, zajímavosti

Co jsou to Hubpages a k čemu slouží

Publikováno 07.01.2011 v 09:54 v kategorii budování odkazů, přečteno: 606x

Hubpages umožňují publikovat články na různá témata. Každý 'Hub' vlastně představuje informativní tematický článek, který se nachází na jedné stránce. Mělo by se jednat o článek delší než v blogu a měl by se daným tématem zabývat trochu do hloubky.
Účelem Hubpages je poskytovat informace o tématech, která člověka zajímají a ke kterým má co říci. Stejně jako u blogování je lépe psát opravdu o věcech, kterým člověk rozumí a které ho baví, protože tak je jenom psaní o daném tématu zábavou a cokoliv dalšího je jen vedlejší produkt. Na rozdíl od blogů se na dané téma nepřidávají průběžně další příspěvky, daná stránka se jen případně doplňuje a aktualizuje nebo se vytvoří více stránek, které se propojí. Na stránkách lze využívat fotky, videa, Google Maps, odkazy, dotazníky, quizy atd.

Hubpages lze využít k vydělávání peněz z reklam pomocí 'affiliate accounts' (Google AdSense, Amazon Affiliates, eBay). 60 % času se zobrazují reklamy uživatele a peníze za ně jdou jemu a 40 % času reklamy od Hubpages. Výdělky nejsou nijak oslňující a je nutné napsat poměrně velké množství článků. Můžeme si přečíst o těch úspěšných zde.

Je jasné, že cílem Hubpages je především vytvářet zisk pro sebe a udržet pisatele článků na svém serveru. Uživatelé, kteří se snaží zvýšit svojí návštěvnost, získávají odkazy pro svoje stránky a propagují je například na sociálních sítích. Tomu je uzpůsobeno i přidávání rel=nofollow do odkazů, pokud uživatel nedosáhne určitého skóre (odvíjí se od popularity). Teprve pokud má odpovídající skóŕe, je nofollow odstraněno.  V případě, že mu skóre zase klesne, je nofollow do odkazů opět přidáno. Tím je uživatel nucen snažit se být na serveru aktivní a dál publikovat kvalitní obsah. Také klesá možnost využít server jako zdroj odkazů a spíše to svádí k tomu sám na něj odkazy vytvářet pro zvýšení zisku. Na druhou stranu tak z Hubpages nevzniká link farma a je to asi i pokus o udržení určité kvality, což je pozitivní.

Klíčem k úspěchu je především kvalitní obsah a optimální témata s využitím klíčových slov používaných často při vyhledávání a jejich zahrnutí do nadpisu a textu. Nebude ale asi ideální zaměřit se na vyhledávané jednoslovné fráze. Zacílení na několikaslovné výrazy bude asi mnohem efektivnější, protože konkurence není tak vysoká a uživatelé mají asi jasnější představu, co chtějí nalézt.

Na server existují i negativní ohlasy jako například tento článek.

Podobně laděných serverů je více jako například Squidoo.

Celkově lze tedy uzavřít, že pro budování odkazů nejsou HubPages příliš vhodné s vyjímkou případu, kdy se podaří udržet přijatelné skóre, aby v odkazech nebylo nofollow. Jako zdroj příjmů to také není řešení ideální vzhledem k úsilí, které je třeba vyvinout. Platí ale, že pokud někoho psaní baví a má například blogy, stránky atd., je možné používat i HubPages a některé články publikovat i tam v upravené podobě!!! Je třeba se vyhnout plagiátorství nebo kopírování obsahu i vlastních článků!!! Na těchto stránkách je pak možné propagovat svoje jiné weby a blogy a při vysoké kvalitě příspěvků mohou posloužit i odkazy. Stejně tak pokud má uživatel více blogů, stránek a publikuje více článků, může být pro něj i celkový příjem z těchto zdrojů zajímavý.

Zajímavé odkazy:
Making Money with Hubpages (Or Not)

Komentáře

Celkem 23 komentářů

 • monika 08.01.2011 v 23:45 tak tim asi nezbohatnu, je treba se poohldednout po necem jinem.


 • rpr2lAbL2d 13.10.2013 v 04:51 It's good to see someone thkniing it through.


 • yhUdSW6H 17.10.2013 v 22:08 MLM works and is the vehicle rslnopsibee for helping many people on the road to find financial independence, typically within 2-5 years.There is, however, much confusion and misunderstanding concerning this business model. A pyramid scheme has no real product so commissions are based on bringing new people into the scheme who in turn also bring new people into the scheme. It’s usually the people at the top that get the most while those at the bottom get very little. Eventually all pyramid schemes collapse because there is no real product being sold.MLM, on the other hand, usually has a very real product that is sold either by retail or through members personal purchases (usually both). Members are encouraged to build a network of distributors to market the product.In MLM you can earn more than those at the top if you apply some effort.In a pyramid scheme you can never earn more than those above you, so when investigating an MLM company see if you can find out if there are people earning more than their sponsors, (this is the crucial test to weed out pyramid schemes)


 • mSNTFseY 18.10.2013 v 15:14 I need help with a conclusion paragraph?I am typing an essay on Italians, and need help on the conclusion paragraph.Here is the essay:ItaliansItalians are warm, welcoming people, who love to relax, celebrate, and socialize with family and friends. Their celebration and relaxation usually takes place around a dinner table at a restaurant or at home, so they can enjoy the traditions of Italian cuisine. Italians have a strong passion for eating, but also enjoy talking.In Italy, conversation is considered an art form. If you were to walk the streets of Italy, or stop at a café, you would notice people of all ages engaged in intense and animated discussions on a wide variety of topics, ranging from family, work, politics, gossip, food, drinks, and sports, especially soccer.From the largest cities, to the most rural of villages, there is one place that will always remain as the central meeting point of Italian culture- the Piazza ( meaning square ). No matter how big or small the Piazza is, you will always see people sitting, strolling, walking, talking, and interacting with one another. Piazzas are also the main focal points for festivals, gatherings, celebrations, and political events.To real Italians, lunch is a 1-2 hour affair with traditionally a two to three course meal, which explains why most places halt for two hours of the day. Stores shut down, banks close, and all of the streets are empty. At around 2 o’clock, people start to emerge from their houses and populate the streets again until around 19:30 when it’s time for dinner. After dinner, the streets come to life again as Italians stroll around the piazza to work off their meal or head off for their evening engagement. Italian food is high in the ranks of most delicious, richest, and most varied of all cooking, with dishes for every occasion. Their food plays a huge role in their life and culture. Every region has their specialty, not only pasta, but all varieties of meat and fish are cooked to old, handed down recipes, mouth watering puddings, and of course, nobody can beat their ice creams. Shopping may not be a national past time, but it is taken very seriously in Italy. The major cities, like Rome, Milan, Florence, are full of the most wonderful shops selling everything from designer clothes to the newest and hippest furniture to be found anywhere in the world. Milan has its furniture fair every year and furniture makers from far and wide will go there to see what is happening at the leading edge of furniture design. Leather is also a good buy in Italy, Italians know their leather and the finest gloves, shoes, jackets, and bags are worn by virtually all Italians. They glory in being chic, and are generally always beautifully turned out. Sports are a very important passion in the lives of many Italians. Football, being their main passion, with hundreds of football clubs with top soccer teams playing for their country. Volleyball is also much enjoyed as is rugby, with the rugby team playing for the European Challenge Cup. Italians place more value on the simple things in life ( family, community, enjoying a Tuscan sunset ) rather than the material things most westerners covet. There are plenty of happy farmers in Italy who want no more than to share a meal with others in their community. The Italian Language is a romance language, spoken as a native language by about 70 million people in Italy, San Marino, and parts of Switzerland, Croatia, Slovenia, and France. Italian is based on the Tuscan dialect, which beforehand was only available to upper class Florentine society. Unlike other romance languages, Italian retains Latin’s contrast between short and long consonants. In particular, among the Romance languages, Italian is the closest to Latin in terms of vocabulary.


 • tswCHnKSGt 18.10.2013 v 21:10 “Me fui de vacaciones a noreste de España el pasado verano para divertirse con mi familia. Mientras estuve allí me tomaba el sol y nadar en la piscina. Pensé que era fantástico mientras estábamos allí me había divertido tanto que perdí la cuenta de tiempo. mientras yo estaba allí, fuimos a algunas tiendas, learn’t mi hermanita cómo montar a caballo y mi otra hermana se fue a clases de baile. tomé fotos de ellos a recuperar y el tesoro de nuestras primeras vacaciones. visité muchos lugares de interés como monumento tiendas y tiendas de ropa. Mientras estábamos lejos he enviado un montón de mensajes de texto a mis amigos contándoles lo que era cada día por ahí. Se preguntó cómo era y cada vez que me preguntaron respondió diciendo que fue maravilloso. El buen tiempo por allá, a veces, cualquier otro momento que estaba caliente y también conocí a muchas personas. Mientras estábamos lejos, nos quedamos en un hotel de cinco estrellas que había camareros que se Inglés. Se encuentra junto a una playa frente a la costa, es muy acogedor y servicial con el equipaje. El mobiliario era muy cómoda y, aparentemente, el hotel era nuevo, por eso es un hotel de cinco estrellas. No es caro en todos los ni fue barato, el hotel tenía un encantador bar, restaurante, cafetería y una piscina climatizada cubierta. Lo mejor de la fiesta fue que llegué a tomar el sol e ir de compras en el centro de la ciudad. Pasé 2 semanas en España y llegamos en avión , el vuelo duró cuatro horas. Afortunadamente cuando llegamos al hotel es muy moderno, y los camareros vestían uniforme. Algunos clientes se Inglés, y los camareros también Inglés. Mientras estuve allí me encontré con un montón de gente joven, que estaban muy bien y he mejorado mi español mientras yo estaba allí. El sol de las 2 semanas, usted podría hacer todo tipo allí. Mis padres reservado una habitación doble con una cama doble y una habitación individual con una cama individual para mí. Mis dos hermanas poco tenía una de las habitaciones en el dormitorio de matrimonio y que compartían una cama de matrimonio y mis padres tenían la otra habitación. Estuvimos durante trece noches y catorce días, la habitación del hotel había un baño y un balcón para que Estoy muy satisfecho de ello. El costo total incluyendo el servicio de habitaciones, la comida, el desayuno y el té era de tres mil euros para el conjunto de dos semanas. Tenemos acceso a internet, y la recepción cierra a las 10pm y se abrió a las 6 am. No se admiten animales en los clientes del hotel Funda tenido alergias a los mismos. Espero volver el año próximo como en el momento que ya estoy aburrido (y perder mi piel oscura loovely).


 • qu2hKxoC 20.10.2013 v 21:16 Translated into Spanish please?!?i need this translated into spanish please…“i went on holiday to northeast spain last summer to have fun with my family. While i was there i sunbathed and swam in the swimming pool. i thought it was fantastic while we were over there i had so much fun that i lost track of time. While i was there, we went to some shops, my little sister learn’t how to go horse riding and my other sister went to dance classes. I took photos of them to take back and treasure of our first holiday. I visited many places of interests like monument shops and clothes shops. While we were away i sent lots of text messages to my friends telling them about what it was like each day over there. They asked how it was and each time they asked i replied saying it was wonderful. The weather was good over there at times, any other time it was hot and i also met many people. While we were away, we stayed in a five star hotel that had waiters that were English. It was located next to a beach just off the coast, it was very welcoming and helpful with the luggage. The furniture was very comfortable and apparently the hotel was new, that was why it was a five star hotel. It wasn’t expensive at all nor was it cheap, the hotel had a lovely bar, restaurant, café and an indoor heated pool. The best thing about the holiday was that i got to sunbathe and go shopping in the centre of the city. I spent 2 weeks in Spain and we got there by plane, the flight lasted four hours. Luckily when we got to the hotel it was very modern, and the waiters wore uniform. Some clients were English, and the waiters were also English. While i was there i met a lot of young people, they were very nice and i improved on my spanish while i was there to. It was sunny for the 2 weeks, you could do all sorts over there. My parents reserved a double room with a double bed, and a single room with a single bed for me. My two little sisters had one of the rooms in the double bedroom and they shared a double bed and my parents had the other room. We stayed for thirteen nights and fourteen days, the hotel room had a bath and a balcony, so i was very pleased about that. The total cost including room service, lunch, breakfast and tea was three thousand euros for the whole two weeks. We got internet access, and the reception closed at 10pm and opened at 6am. There is no animals allowed in the hotel incase customers had allergies to them. I am hoping to go back next year as at the moment i am already bored (and losing my loovely brown tan).


 • 8OtaESSWkmb 24.10.2013 v 02:29 How neat! Is it really this simple? You make it look easy.


 • HE9A3Ujw 24.10.2013 v 13:27 hello,I just wished to write to say how much I’ve enjoyed reading your site. I am part cherokee on my mother’s side and my sister is half blackfoot on her father’s side. we are half sisters actually as you can see. but anyways I love anything and everything to do with the Native American culture. I also have a friend who is always looking for new info on this as well and I am having a problem with finding information about her birth totem. Her birthday is September 13 If you could help me I’d be grateful as I say she loves Native American stuff as I do. Also I noticed you do crafts. I do too and am looking for a crochet pattern for a native american girl dress to do for a project I’m working on. If you may have any ideas or could help in any way I’d be grateful. Sorry if I’ve rambled I take medication due to a serious ailment which has left me bedbound. Thanks again for any and all help!!!!


 • N3HSKDOS 24.10.2013 v 20:34 Hello Monia,Thank you for letting me know that you have enjoyed reading my blog. I am so glad it has helped you. Your friend was born under the Harvest Moon and her birth totem is the Brown Bear. Of course it doesn’t stop there because we all have 9 power totems that walk with us on our journey here on Mother Earth. And then there are the Messengers who come and go to teach us important lessons. I don’t know of any specific patterns for Native dresses. Will you be knittin, crocheting, or sewing the dress? You know you can always use yarns that are colored in the typical colors we see in Native American designs with any pattern. Perhaps something made from turquoise, red, and yellow? Or use the colors of the Medicine Wheel which are Red, Yellow, White, and Black. Let me know if I can help you further.


 • kSNjWodDC7Fe 28.10.2013 v 09:17 Zdravím, přiznám se, že já na tu „zahradu“ taky občas zajdu, spíše však pro to zjistit, co lze poptávat a hlavně jakým stylem. Pro mne je to fórum pro lidi, kteří nechtějí vkládat příliš energie do „vzdělávání“, což zrovna já nevyznávám …Zkušenosti s ním mám takové, že i když tam vložíte „odkaz“ dovoleným způsobem přes „zřetězení“ (takže je neviditelný před odklepnutím), stejně tam dlouho nevydrží (třeba nachtějí "odbornější" konkurenci). Když to zopakujete dvakrát, třikrát, dostanete se pod „dohled“ a příspěvek vám jde napřed „ke schválení“ a je na adminovi, zda jej otiskne tak jak byl zaslán, či zda jej upraví, nebo jej „stopne“ úplně. Ten Rafaelův Rcp. na Rum Tuzemám po ČEZku, mne dostal; tak jsem jej musel „nahlásit“, za což se omlouvám …Ale jinak, na DESLIK nedám dopustit, díky za něj …Takže zdravím DESLIKa, Rafaela a ostatní čtenáře tohoto blogu.Ljz.


 • StLpivsDzY 29.11.2013 v 20:11 You've hit the ball out the park! Incredible!


 • n3tIybfetH2 01.12.2013 v 00:51 Deep thought! Thanks for contributing.


 • 3vrH23IYCXO 03.12.2013 v 13:05 Damn, I wish I could think of something smart like that!


 • LwYXqVcr7HXW 05.12.2013 v 08:44 Insights like this liven things up around here.


 • 017Fgw2Y 06.12.2013 v 21:52 Kudos! What a neat way of thinking about it.


 • tBATcMyJf 07.12.2013 v 05:08 I love these articles. How many words can a wordsmith smith?


 • QqVkN0495h99 10.12.2013 v 01:20 Now I feel stupid. That's cleared it up for me


 • IgPwAsh3o 10.12.2013 v 20:58 Great article but it didn't have everything-I didn't find the kitchen sink!


 • 53uCw6w3P1oI 10.12.2013 v 23:47 Free knowledge like this doesn't just help, it promote democracy. Thank you.


 • Hfye1d4fQxIZ 13.12.2013 v 08:49 That's an apt answer to an interesting question


 • JwsHXmsbQV 21.12.2013 v 07:31 It's a pleasure to find such rationality in an answer. Welcome to the debate.


 • p0CgdThY 23.12.2013 v 06:06 This website makes things hella easy.


 • KgNm5OsCr 31.12.2013 v 04:56 It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.


 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?